O advokátovi

Mgr. Petra Čichoňová, advokát

Mgr. Petra Čichoňová je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a je zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 16482. Advokacii vykovává jako samostatný advokát.

V advokacii působí od roku 2009, přičemž v rámci dosavadní praxe se věnovala především poskytování právních služeb v oblasti občanského práva, se specializací na realitní transakce, dále obchodního práva a práva obchodních korporací, jakož i zastupování klientů v civilních a trestních řízeních, včetně komplexního výkonu obhajoby. Zkušenosti má rovněž s poskytováním právních služeb v právu pracovním i insolvenčním.

Právní služby poskytuje v českém a anglickém jazyce.