Ceník

Sem vložte podnadpis

Výše a způsob stanovení odměny za úkony právní služby a náhrady hotových výdajů je sjednávána s každým klientem individuálně dle specifik, obtížnosti a okolností jednotlivého případu.

Není-li odměna za úkony právní služby a náhrada hotových výdajů smluvně sjednána, řídí se její výpočet dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a nahrádách advokátů za poskytování právní služeb (advokátní tarif).