Ceník

Výše a způsob stanovení odměny za úkony právní služby a náhrady hotových výdajů je sjednávána s každým klientem individuálně dle specifik, obtížnosti a okolností jednotlivého případu.

Není-li odměna za úkony právní služby a náhrada hotových výdajů smluvně sjednána, řídí se její výpočet dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a nahrádách advokátů za poskytování právní služeb (advokátní tarif).

Pro klienty, kterými jsou realitní kanceláře a realitní makléři, poskytujeme právní služby spočívající v přípravě smluvní dokumentace pro celou realitní transakci, a to zejména:

 • zprostředkovatelské smlouvy,
 • rezervační smlouvy,
 • smlouvy o smlouvě budoucí,
 • kupní smlouvy,
 • smlouvy o převodu členských práv a povinností (družstevní byt),
 • zástavní smlouvy,
 • smlouvy o zřízení věcného břemene,
 • nájemní smlouvy,
 • návrhy na vklad příslušných práv do katastru nemovitostí,
 • úschovy finančních prostředků a listin,
 • zastupování při jednání s úvěrovými institucemi a katastrálními úřady,
 • komunikace se smluvními stranami za účelem zjištění všech údajů a skutečností pro úspěšné provedení realitní transakce,
 • ověřování podpisů na smlouvách.

Poskytování těchto služeb je možné sjednat v různých variantách s cenovým zvýhodněním.